top of page
Sorumluluk Sigortaları
Zorunlu Sorumluluk
İşyeri Paket Sigortası
Makine Kırılması Sigortası
Kurumsal_Aserna_Logo2.png
Mühendislik Sigortaları
Elektronik Cihaz Sigortası
Seçime bağlı ek teminatlar

Asansör Kazalarında Üçüncü

Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Işletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

İnşaat All Risks Sigortası

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Deprem | -Sel veya Su Baskını | -Deniz Taşıtları Çarpması
Kar Ağırlığı | -Kiracılık/Malik Mali Sorumluluğu | -Komşuluk Mali Sorumluluğu
Enkaz Kaldırma Masrafları | -Hırsızlık (Makine, Tesisat, Demirbaş ve Emtea)
Nakit Para ve Kıymetli Evrak Hırsızlık () | -Taşınan Para ()
Emniyeti Suistimal () | -Makine Kırılması () | -Elektronik Cihaz (*)
Çalışanlara ait özel eşyalar | -Cam Kırılması Sigortası | -aynalar dahil
(*) Bu teminatlar sadece toplam sigorta bedeli 2.500.000 EUR veya poliçe düzenleme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru karşılığı TL’sini geçmeyen işlerde eklenebilecektir. Aynı riziko adresinde, aynı sigortalıya ait kıymetler
birden fazla poliçe ile teminat altına alındığında, toplam sigorta bedeli tüm poliçelerin sigorta bedelleri toplamı olarak düşünülmelidir

Elektronik Cihaz Sigortası

İnşaat Sigortası

Makine Kırılması Sigortası

Montaj Sigortası
 

Normal çalışır halde iken

Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında

Dururken ani ve beklenmedik sebeplerden

Meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. Teminat kapsamına giren başlıca riskler ise şunlardır

İşletme personelinin hatalı kullanımı

Hırsızlık

Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel sebepler

Yangın,yıldırım,infilak

Sel,seylap ve dahili su hasarları

Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…)

Yangın, yıldırım, infilak

Hırsızlık

Şantiye-işletme kazaları

Dikkatsizlik, sabotaj
nedeniyle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar

İnşaat Sigortası’nı, doğrudan inşaat sahibi yaptırabileceği gibi, inşaatın tüm sorumluluğunu üstlenen müteahhit firma ya da taşeron firma da yaptırabilir

Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra

Normal çalışır halde iken

Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında

Dururken

Ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder

Bu sigorta ile, işyeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtea

 

Ve camlarınızı, paket olarak biraraya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesi altına alabilirsiniz. Otomatik teminatlara ilave olarak, aşağıda listelenen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir,

Ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder

Bireysel_Aserna_Logo.png
Aracınıza
Özel
Konutunuza
Özel
Sorumluluk Sigortası
Sağlığınıza Özel

Kasko Sigortası

Trafik Sigortası

Yeşil kart Sigortası

Konut Sigortası

Zorunlu Deprem

Özel Sağlık Sigortası
Tamlayıcı Sağlık Sigortası
Yabancı Sağlık Sigortası 

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

bottom of page